Läs bibeltext

Apg 28:23
  De kom överens om en viss dag, och då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebär, och utgående från Moses lag och profeterna sökte han vinna dem för tron på Jesus.
Apg 28:24
Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro.
Apg 28:25
I stor oenighet bröt de upp sedan Paulus tillagt detta enda: "Det var med rätta som den heliga anden
Apg 28:26
sade till era fäder genom profeten Jesaja: Gå till detta folk och säg: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå, och se med era ögon men ingenting uppfatta.
Apg 28:27
Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig.
Apg 28:28
Därför skall ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen. De kommer att lyssna."
Apg 28:30
Där stannade han i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom,
Apg 28:31
och han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.

Till de kristna i Rom
 
Rom 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium,
Rom 1:2
som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna,
Rom 1:3
evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt