Läs bibeltext

Rom 3:21
Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om -
Rom 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.
Rom 3:23
Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,
Rom 3:24
och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.
Rom 3:25
Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade,
Rom 3:26
under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Rom 3:27
  Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag.
Rom 3:28
Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.
Rom 3:29
Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas,
Rom 3:30
så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro.
Rom 3:31
Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen.