Läs bibeltext

Rom 4:13
Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.
Rom 4:14
Om arvingarna är de som håller sig till lagen, då är tron tom och löftet upphävt.
Rom 4:15
Ty lagen framkallar vrede; utan lag ingen överträdelse.
Rom 4:16
Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far,
Rom 4:17
som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns.
Rom 4:18
Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli.
Rom 4:19
Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft - han var omkring hundra år gammal - och att Saras moderssköte var dött.
Rom 4:20
Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran
Rom 4:21
och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.
Rom 4:22
Därför räknades han som rättfärdig.
Rom 4:23
Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig