Läs bibeltext

Rom 4:20
Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran
Rom 4:21
och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.
Rom 4:22
Därför räknades han som rättfärdig.
Rom 4:23
Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig
Rom 4:24
utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus,
Rom 4:25
som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.
Rom 5:1
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.
Rom 5:2
Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.
Rom 5:3
Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,
Rom 5:4
uthålligheten fasthet och fastheten hopp.
Rom 5:5
Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.