Läs bibeltext

Rom 5:1
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.
Rom 5:2
Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.
Rom 5:3
Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,
Rom 5:4
uthålligheten fasthet och fastheten hopp.
Rom 5:5
Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.
Rom 5:6
Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Rom 5:7
Knappast vill någon dö för en rättfärdig - kanske går någon i döden för en som är god.
Rom 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Rom 5:9
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden.
Rom 5:10
Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv.
Rom 5:11
Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.