Läs bibeltext

Rom 6:3
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?
Rom 6:4
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Rom 6:5
Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.
Rom 6:6
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.
Rom 6:7
Ty den som är död är frikänd från synden.
Rom 6:8
När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.
Rom 6:9
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom.
Rom 6:10
När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud.
Rom 6:11
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.
Rom 6:12
  Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Rom 6:13
Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.