Läs bibeltext

Rom 6:12
  Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Rom 6:13
Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.
Rom 6:14
Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.
Rom 6:15
Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte.
Rom 6:16
Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet.
Rom 6:17
Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.
Rom 6:18
Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten -
Rom 6:19
jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga.
Rom 6:20
När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten.
Rom 6:21
Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden.
Rom 6:22
Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv.