Läs bibeltext

Rom 6:19
jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga.
Rom 6:20
När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten.
Rom 6:21
Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden.
Rom 6:22
Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv.
Rom 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
Rom 7:1
Vet ni inte, bröder - jag talar ju till sådana som känner lagen - att lagen råder över människan bara så länge hon lever?
Rom 7:2
Den gifta kvinnan är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon löst från lagen som band henne vid mannen.
Rom 7:3
Om hon går till en annan medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och bryter inte sitt äktenskap om hon går till en annan.
Rom 7:4
Så är det också med er, mina bröder: ni har dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud.
Rom 7:5
Så länge vi levde på människans villkor var de synder och lidelser som väcks av lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden.
Rom 7:6
Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det som höll oss bundna, och kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte på det gamla, efter bokstaven.