Läs bibeltext

1 Mos 13:2
Abram var nu mycket rik, han ägde boskap och silver och guld.
1 Mos 13:3
Han flyttade från lägerplats till lägerplats och kom från Negev till Betel, till det ställe mellan Betel och Aj där han förut haft sitt läger
1 Mos 13:4
och där han den gången hade rest ett altare. Där åkallade han Herren.
1 Mos 13:5
  Också Lot, som vandrade tillsammans med Abram, hade får och kor och tält.
1 Mos 13:6
Landet räckte inte till för dem båda; de hade så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats,
1 Mos 13:7
och det uppstod stridigheter mellan Abrams herdar och Lots. (På den tiden bodde kanaaneerna och perisseerna i landet.)
1 Mos 13:8
Då sade Abram till Lot: "Inte skall det råda osämja mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju av samma släkt.
1 Mos 13:9
Ligger inte hela landet öppet för dig? Gå du din egen väg. Går du åt vänster så går jag åt höger, och går du åt höger så går jag åt vänster."
1 Mos 13:10
Lot såg ut över Jordanslätten, han såg hur vattenrik hela trakten var. Ända fram mot Soar var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Detta var innan Herren ödelade Sodom och Gomorra.
1 Mos 13:11
Och Lot valde Jordanslätten och flyttade österut. Så skildes de från varandra.
1 Mos 13:12
Sedan bodde Abram i Kanaan och Lot i städerna på Jordanslätten. Lot hade sina tältplatser ända bort mot Sodom.