Läs bibeltext

Rom 8:1
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
Rom 8:2
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Rom 8:3
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.
Rom 8:4
Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.
Rom 8:5
Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade.
Rom 8:6
Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.
Rom 8:7
Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det.
Rom 8:8
De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud.
Rom 8:9
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.
Rom 8:10
Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten.
Rom 8:11
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.