Läs bibeltext

Rom 8:12
Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur.
Rom 8:13
Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.
Rom 8:14
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.
Rom 8:15
Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!"
Rom 8:16
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
Rom 8:17
Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.
Rom 8:18
  Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.
Rom 8:19
Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras.
Rom 8:20
Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om
Rom 8:21
att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Rom 8:22
  Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.