Läs bibeltext

Rom 8:26
På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord,
Rom 8:27
och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Rom 8:28
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Rom 8:29
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
Rom 8:30
Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.
Rom 8:31
  Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?
Rom 8:32
Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?
Rom 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner,
Rom 8:34
vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Rom 8:35
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?
Rom 8:36
Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår.