Läs bibeltext

Rom 8:31
  Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?
Rom 8:32
Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?
Rom 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner,
Rom 8:34
vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Rom 8:35
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?
Rom 8:36
Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår.
Rom 8:37
Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.
Rom 8:38
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer,
Rom 8:39
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
Rom 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det,
Rom 9:2
ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt.