Läs bibeltext

Rom 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det,
Rom 9:2
ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt.
Rom 9:3
Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder.
Rom 9:4
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena,
Rom 9:5
de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.
Rom 9:6
  Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel,
Rom 9:7
och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare,
Rom 9:8
det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande.
Rom 9:9
Ty detta ord var ett löfte: Jag kommer tillbaka nästa år vid den här tiden, och då skall Sara ha en son.
Rom 9:10
Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samme man, vår fader Isak.
Rom 9:11
Innan de var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont - Guds beslut att välja fritt skulle stå fast