Läs bibeltext

Rom 10:9
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
Rom 10:10
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.
Rom 10:11
Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.
Rom 10:12
Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom.
Rom 10:13
Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Rom 10:14
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?
Rom 10:15
Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.
Rom 10:16
Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade?
Rom 10:17
Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.
Rom 10:18
Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord.
Rom 10:19
Då frågar jag: kanske Israel inte förstod? Nej, redan Mose säger: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är något folk; mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede.