Läs bibeltext

3 Mos 19:1
Herren talade till Mose:
3 Mos 19:2
  Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.
3 Mos 19:3
Var och en av er skall vörda sin mor och sin far och hålla mina sabbater. Jag är Herren, er Gud.
3 Mos 19:4
Vänd er inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder åt er. Jag är Herren, er Gud.
3 Mos 19:5
  När ni vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren, skall det ske så att det behagar honom.
3 Mos 19:6
Det skall ätas samma dag ni offrar eller dagen därpå. Det som blir över till tredje dagen skall brännas upp.
3 Mos 19:7
Om någon äter av det på tredje dagen, är det något vederstyggligt, och Herren finner inte behag i offret.
3 Mos 19:8
Den som då äter av det drar skuld över sig, ty han har vanhelgat det som var helgat åt Herren. Han skall utstötas ur sitt folk.
3 Mos 19:9
  När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden.
3 Mos 19:10
Du skall inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.
3 Mos 19:11
  Ni skall inte stjäla och inte bedra eller lura varandra.