Läs bibeltext


Till de kristna i Korinth — Första brevet
 
1 Kor 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes
1 Kor 1:2
till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.
1 Kor 1:3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
1 Kor 1:4
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus.
1 Kor 1:5
Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap.
1 Kor 1:6
Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er
1 Kor 1:7
att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras.
1 Kor 1:8
Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag.
1 Kor 1:9
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.
1 Kor 1:10
Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.
1 Kor 1:11
Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er.