Läs bibeltext

1 Kor 3:9
Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
1 Kor 3:10
  Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger.
1 Kor 3:11
Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
1 Kor 3:12
På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm,
1 Kor 3:13
och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt.
1 Kor 3:14
Den vars byggnad består skall få lön.
1 Kor 3:15
Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld.
1 Kor 3:16
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?
1 Kor 3:17
Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.
1 Kor 3:18
  Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis.
1 Kor 3:19
Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet,