Läs bibeltext

1 Kor 6:3
Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister.
1 Kor 6:4
Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på.
1 Kor 6:5
Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder?
1 Kor 6:6
I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende!
1 Kor 6:7
Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust?
1 Kor 6:8
I stället vållar ni andra orätt och förluster - era egna bröder.
1 Kor 6:9
Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,
1 Kor 6:10
inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike.
1 Kor 6:11
Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.
1 Kor 6:12
Allt är tillåtet för mig - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig - men ingenting får ta makten över mig.
1 Kor 6:13
Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen.