Läs bibeltext

1 Kor 7:29
Men det säger jag, bröder: tiden krymper. Även de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade,
1 Kor 7:30
de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte fick behålla det
1 Kor 7:31
och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut,
1 Kor 7:32
och jag ser helst att ni slipper bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara Herren till lags.
1 Kor 7:33
Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall vara sin hustru till lags,
1 Kor 7:34
och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin man till lags.
1 Kor 7:35
  Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren.
1 Kor 7:36
Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig.
1 Kor 7:37
Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre över sin vilja och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han handlar rätt.
1 Kor 7:38
Alltså: den som gifter sig med flickan handlar rätt, och den som inte gifter sig handlar bättre.
1 Kor 7:39
  En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen.