Läs bibeltext

1 Kor 9:16
Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!
1 Kor 9:17
Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste utför jag bara ett uppdrag.
1 Kor 9:18
Vad får jag då för lön? Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig.
1 Kor 9:19
Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt.
1 Kor 9:20
För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen.
1 Kor 9:21
För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag.
1 Kor 9:22
För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några.
1 Kor 9:23
Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.
1 Kor 9:24
  Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det.
1 Kor 9:25
Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar.
1 Kor 9:26
Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.