Läs bibeltext

1 Kor 10:1
Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet.
1 Kor 10:2
Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose.
1 Kor 10:3
Alla åt de samma andliga mat,
1 Kor 10:4
och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
1 Kor 10:5
Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen.
1 Kor 10:6
Allt detta är exempel som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda, som de hade.
1 Kor 10:7
Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: Folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp och förlustade sig.
1 Kor 10:8
Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde; så dödades också 23 000 på en enda dag.
1 Kor 10:9
Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde; de föll offer för ormar.
1 Kor 10:10
Knota inte som många av dem gjorde; de dödades av Förgöraren.
1 Kor 10:11
Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss.