Läs bibeltext

1 Kor 11:23
  Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
1 Kor 11:24
tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig."
1 Kor 11:25
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig."
1 Kor 11:26
  Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.
1 Kor 11:27
Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod.
1 Kor 11:28
Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren.
1 Kor 11:29
Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig.
1 Kor 11:30
Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit.
1 Kor 11:31
Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda.
1 Kor 11:32
Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen.
1 Kor 11:33
  Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra.