Läs bibeltext

1 Kor 12:3
Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.
1 Kor 12:4
  Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.
1 Kor 12:5
Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
1 Kor 12:6
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
1 Kor 12:7
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
1 Kor 12:8
Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.
1 Kor 12:9
En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota,
1 Kor 12:10
en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.
1 Kor 12:11
Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
1 Kor 12:12
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
1 Kor 12:13
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.