Läs bibeltext

1 Kor 12:7
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
1 Kor 12:8
Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.
1 Kor 12:9
En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota,
1 Kor 12:10
en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.
1 Kor 12:11
Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
1 Kor 12:12
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
1 Kor 12:13
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
1 Kor 12:14
Kroppen består inte av en enda del utan av många.
1 Kor 12:15
Om foten säger: "Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen", så hör den likafullt till kroppen.
1 Kor 12:16
Och om örat säger: "Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen", så hör det likafullt till kroppen.
1 Kor 12:17
Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet?