Läs bibeltext

1 Kor 12:12
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
1 Kor 12:13
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
1 Kor 12:14
Kroppen består inte av en enda del utan av många.
1 Kor 12:15
Om foten säger: "Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen", så hör den likafullt till kroppen.
1 Kor 12:16
Och om örat säger: "Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen", så hör det likafullt till kroppen.
1 Kor 12:17
Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet?
1 Kor 12:18
Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville.
1 Kor 12:19
Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen?
1 Kor 12:20
Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.
1 Kor 12:21
  Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", och inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte."
1 Kor 12:22
Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga,