Läs bibeltext

1 Kor 12:31
Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.
1 Kor 13:1
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.
1 Kor 13:2
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
1 Kor 13:3
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
1 Kor 13:4
  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
1 Kor 13:5
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
1 Kor 13:6
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.
1 Kor 13:7
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
1 Kor 13:8
  Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.
1 Kor 13:9
Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.
1 Kor 13:10
Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.