Läs bibeltext

1 Kor 15:12
  Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?
1 Kor 15:13
Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått.
1 Kor 15:14
Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.
1 Kor 15:15
Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår.
1 Kor 15:16
Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått.
1 Kor 15:17
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder.
1 Kor 15:18
Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade.
1 Kor 15:19
Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.
1 Kor 15:20
  Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
1 Kor 15:21
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa.
1 Kor 15:22
Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.