Läs bibeltext

1 Kor 15:20
  Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
1 Kor 15:21
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa.
1 Kor 15:22
Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.
1 Kor 15:23
Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom.
1 Kor 15:24
Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft,
1 Kor 15:25
ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.
1 Kor 15:26
Den siste fienden som förintas är döden,
1 Kor 15:27
ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom.
1 Kor 15:28
Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
1 Kor 15:29
  Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull?
1 Kor 15:30
Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick?