Läs bibeltext


Till de kristna i Korinth — Andra brevet
 
2 Kor 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timotheos till Guds församling i Korinth och till alla heliga runt om i Achaia.
2 Kor 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
2 Kor 1:3
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
2 Kor 1:4
Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.
2 Kor 1:5
Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus.
2 Kor 1:6
Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva.
2 Kor 1:7
Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.
2 Kor 1:8
  Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet.
2 Kor 1:9
Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda.
2 Kor 1:10
Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp, han skall rädda oss.
2 Kor 1:11
Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.