Läs bibeltext

2 Kor 4:7
  Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.
2 Kor 4:8
Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös,
2 Kor 4:9
förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.
2 Kor 4:10
Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp.
2 Kor 4:11
Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp.
2 Kor 4:12
Alltså verkar döden i mig och livet i er.
2 Kor 4:13
Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag.
2 Kor 4:14
Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.
2 Kor 4:15
  Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.
2 Kor 4:16
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.
2 Kor 4:17
Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.