Läs bibeltext

2 Kor 5:14
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött.
2 Kor 5:15
Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.
2 Kor 5:16
  Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre.
2 Kor 5:17
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.
2 Kor 5:18
Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst.
2 Kor 5:19
Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:20
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
2 Kor 5:21
Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
2 Kor 6:1
  Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.
2 Kor 6:2
Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
2 Kor 6:3
Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst.