Läs bibeltext

2 Kor 5:17
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.
2 Kor 5:18
Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst.
2 Kor 5:19
Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:20
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
2 Kor 5:21
Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
2 Kor 6:1
  Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.
2 Kor 6:2
Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
2 Kor 6:3
Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst.
2 Kor 6:4
Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd,
2 Kor 6:5
under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält,
2 Kor 6:6
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek,