Läs bibeltext

2 Kor 5:20
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
2 Kor 5:21
Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
2 Kor 6:1
  Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.
2 Kor 6:2
Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
2 Kor 6:3
Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst.
2 Kor 6:4
Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd,
2 Kor 6:5
under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält,
2 Kor 6:6
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek,
2 Kor 6:7
sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar,
2 Kor 6:8
i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen,
2 Kor 6:9
jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds,