Läs bibeltext

2 Kor 11:18
När så många skryter på människors vis kan också jag göra det.
2 Kor 11:19
Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka.
2 Kor 11:20
Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet.
2 Kor 11:21
Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med - nu talar jag i dårskap - det vågar också jag.
2 Kor 11:22
De är hebreer - jag med; israeliter - jag med; Abrahams ättlingar - jag med.
2 Kor 11:23
De tjänar Kristus - det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet.
2 Kor 11:24
Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag,
2 Kor 11:25
tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet.
2 Kor 11:26
Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder.
2 Kor 11:27
Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder.
2 Kor 11:28
Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna.