Läs bibeltext

Gal 3:1
Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst.
Gal 3:2
Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra?
Gal 3:3
Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med Anden nu sluta med köttet?
Gal 3:4
Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves.
Gal 3:5
När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra?
Gal 3:6
Se på Abraham: Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig.
Gal 3:7
  Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham.
Gal 3:8
Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig.
Gal 3:9
Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde.
Gal 3:10
Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det.
Gal 3:11
Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron,