Läs bibeltext

Gal 3:22
Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus.
Gal 3:23
Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras.
Gal 3:24
Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron.
Gal 3:25
Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare.
Gal 3:26
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.
Gal 3:27
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
Gal 3:28
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Gal 3:29
Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
Gal 4:1
  Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans.
Gal 4:2
Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt.
Gal 4:3
På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna.