Läs bibeltext

Gal 4:21
Svara mig, ni som vill stå under lagen: har ni inte hört vad lagen säger?
Gal 4:22
Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan.
Gal 4:23
Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte.
Gal 4:24
Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar.
Gal 4:25
Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn.
Gal 4:26
Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder,
Gal 4:27
som det står skrivet:
    Jubla, du ofruktsamma
    som aldrig har fått barn,
    brist ut i glädjerop,
    du som aldrig känt födslovåndor,
    ty den ensamma får många barn,
    fler än den som har en man.
Gal 4:28
  Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak.
Gal 4:29
Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett andligt sätt, och så är det också nu.
Gal 4:30
Och skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.
Gal 4:31
  Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan.