Läs bibeltext

Gal 5:12
De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro bland er.
Gal 5:13
Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
Gal 5:14
Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.
Gal 5:15
Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.
Gal 5:16
  Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.
Gal 5:17
Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill.
Gal 5:18
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
Gal 5:19
  Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
Gal 5:20
avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier,
Gal 5:21
maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Gal 5:22
  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,