Läs bibeltext

Gal 5:18
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
Gal 5:19
  Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
Gal 5:20
avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier,
Gal 5:21
maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Gal 5:22
  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
Gal 5:23
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.
Gal 5:24
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.
Gal 5:25
Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Gal 5:26
Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Gal 6:1
Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.
Gal 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.