Läs bibeltext

Ef 1:5
Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom - det var hans viljas beslut -
Ef 1:6
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.
Ef 1:7
I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd
Ef 1:8
med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.
Ef 1:9
Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början
Ef 1:10
och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.
Ef 1:11
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut:
Ef 1:12
vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.
Ef 1:13
I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning - i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.
Ef 1:14
Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
Ef 1:15/16
Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.