Läs bibeltext

Ef 1:12
vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.
Ef 1:13
I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning - i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.
Ef 1:14
Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
Ef 1:15/16
Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.
Ef 1:17
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom.
Ef 1:18
Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga,
Ef 1:19
hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt
Ef 1:20
lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
Ef 1:21
högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.
Ef 1:22
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan,
Ef 1:23
som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.