Läs bibeltext

Ef 1:17
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom.
Ef 1:18
Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga,
Ef 1:19
hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt
Ef 1:20
lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
Ef 1:21
högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.
Ef 1:22
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan,
Ef 1:23
som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Ef 2:1
Ni var döda genom era överträdelser och synder
Ef 2:2
den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor.
Ef 2:3
Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.
Ef 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek