Läs bibeltext

Ef 2:5
att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta -
Ef 2:6
och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.
Ef 2:7
Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.
Ef 2:8
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Ef 2:9
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.
Ef 2:10
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Ef 2:11
Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand,
Ef 2:12
kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen.
Ef 2:13
Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
Ef 2:14
  Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.
Ef 2:15
Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred.