Läs bibeltext

Ef 2:12
kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen.
Ef 2:13
Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
Ef 2:14
  Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.
Ef 2:15
Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred.
Ef 2:16
I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.
Ef 2:17
Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.
Ef 2:18
Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande.
Ef 2:19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.
Ef 2:20
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Ef 2:21
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren;
Ef 2:22
genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.