Läs bibeltext

Ef 2:19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.
Ef 2:20
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Ef 2:21
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren;
Ef 2:22
genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
Ef 3:1
Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar …
Ef 3:2
ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er;
Ef 3:3
genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit.
Ef 3:4
Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus.
Ef 3:5
För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter:
Ef 3:6
tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi.
Ef 3:7
Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka.