Läs bibeltext

Ef 3:11
Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.
Ef 3:12
Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.
Ef 3:13
Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull; mitt lidande är er härlighet.
Ef 3:14
Därför vill jag falla på knä för Fadern,
Ef 3:15
efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
Ef 3:16
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande,
Ef 3:17
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom,
Ef 3:18
så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet
Ef 3:19
och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.
Ef 3:20
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka,
Ef 3:21
hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.