Läs bibeltext

Ef 4:7
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef 4:8
Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor.
Ef 4:9
(Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden?
Ef 4:10
Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.)
Ef 4:11
Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.
Ef 4:12
De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp,
Ef 4:13
tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
Ef 4:14
Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund.
Ef 4:15
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.
Ef 4:16
Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
Ef 4:17
Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet,