Läs bibeltext

Ef 4:12
De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp,
Ef 4:13
tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
Ef 4:14
Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund.
Ef 4:15
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.
Ef 4:16
Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
Ef 4:17
Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet,
Ef 4:18
deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan.
Ef 4:19
Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv.
Ef 4:20
Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus -
Ef 4:21
såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus.
Ef 4:22
Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.