Läs bibeltext

Fil 2:6
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
Fil 2:7
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa
Fil 2:8
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.
Fil 2:9
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn,
Fil 2:10
för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden,
Fil 2:11
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Fil 2:12
Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta.
Fil 2:13
Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.
Fil 2:14
Gör allting utan knot och utan förbehåll,
Fil 2:15
så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen
Fil 2:16
när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld.